jūnijs 2021 - Page 2 of 2 - Alūksnes novads

Arhīvs par mēnesi: jūnijs 2021

Pašvaldība aicina atsaukties pārvietojamo garāžu lietotājus Jāņkalna ielā 17A

Alūksnes novada pašvaldība aicina atsaukties pārvietojamo garāžu lietotājus Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, un lūdz līdz 21. jūnijam demontēt uz pašvaldībai piederošā zemesgabala vēl atlikušās pārvietojamās garāžas. Kā zināms, minētajā zemesgabalā pašvaldība īstenos Izglītības un sporta centra būvniecības projektu un to…
Lasīt visu

Kājnieku skola veiks pārgājienus

Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skola ir informējusi Alūksnes novada pašvaldību, ka 11. jūnijā Kājnieku skolas karavīri veiks treniņa pārgājienu no vienības atrašanās vietas līdz Kolberģim un atpakaļ. Būs novērojama karavīru pārvietošanās kaujas formas tērpā, iedzīvotāji tiek aicināti nesatraukties redzot karavīru…
Lasīt visu

Videokonferencē tūrisma nozare dalās pieredzē par kultūras tūrisma attīstību digitalizācijas laikmetā

25. maijā ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu projektā “630 verstis pilnas sajūtām” notika konference “Kultūras mantojuma un kultūras tūrisma attīstība digitalizācijas laikmetā”. Lai gan sākotnēji šī konference bija paredzēta klātienē, tomēr pandēmija šajos plānos ieviesa savas…
Lasīt visu

Aicina uz Attīstības programmas vides jautājumu darba grupas tikšanos

Saistībā ar Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi, Alūksnes novada pašvaldība aicina 15. jūnijā plkst. 15.00 uz vides attīstības jautājumu tematiskās darba grupas tikšanos tiešsaistē ZOOM platformā. Pieteikšanās pie sabiedrisko attiecību speciālistes Sanitas Spudiņas, zvanot uz 26456644 vai rakstot uz sanita.spudina@aluksne.lv.

Iesniegs projektu Tālavas ielas pārbūves 2. kārtas darbu finansēšanai

 Alūksnes novada dome 27. maija sēdē pieņēma lēmumu iesniegt projekta “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2. kārta)” pieteikumu Satiksmes ministrijā valsts autoceļu fonda apakšprogrammas “Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” līdzekļu saņemšanai.  Dome apstiprināja projekta indikatīvās kopējās izmaksas 938 513,05 EUR. Ja…
Lasīt visu

Iesniegs projektu ventilācijas ierīkošanai sākumskolā

 Alūksnes novada pašvaldība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegs projektu “Ventilācijas sistēmas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā” – to 27. maija sēdē nolēma Alūksnes novada dome.  Saskaņā ar maijā apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju…
Lasīt visu

Saņem pašvaldības budžeta līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai

27. maija sēdē Alūksnes novada dome piešķīra pašvaldības budžeta līdzfinansējumu diviem iesniegtajiem projektu pieteikumiem daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai.  Šo līdzfinansējumu Alūksnes novada pašvaldība piešķir saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, lai atbalstītu…
Lasīt visu

Zivju fonds atbalstījis vairākus aģentūras “ALJA” projektus

 Lauku atbalsta dienests atbalstījis septiņus Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” iesniegtos projektu pieteikumus finanšu līdzekļu piesaistīšanai no Zivju fonda ar Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu.  Zivju fonda atbalstu konkursa pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas…
Lasīt visu

Pašvaldība iedzīvotājiem līdzfinansē pieslēgšanos centralizētajām ūdensapgādes komunikācijām

 Alūksnes novada domes sēdē 27. maijā deputāti pieņēma lēmumu atbalstīt 22 pieteikumus un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.  Pašvaldības līdzfinansējums piešķirts 19 īpašumiem Alūksnes pilsētā, kā arī pa vienam Alsviķu, Ziemera un Jaunalūksnes pagastos…
Lasīt visu

Skip to content