jūlijs 2022 - Alūksnes novads

Arhīvs par mēnesi: jūlijs 2022

Bērniem ar īpašām vajadzībām būs iespēja saņemt bezmaksas terapiju un attīstošas nodarbības

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka vecākiem, kuru ģimenē aug bērns ar īpašām vajadzībām (invaliditāti), ir IESPĒJA  pieteikties vērtēšanai, lai deinstitucionalizācijas projekta ietvaros bērnam būtu iespēja saņemt bezmaksas terapijas pakalpojumus  un attīstošās nodarbības. Pieteikšanās līdz 30. septembrim. Kontakttālrunis: Ludmila…
Lasīt visu

Spāru svētki topošajai ražošanas ēkai

Spāru svētku svinīgajā pasākumā piedalījās būvniecības procesā iesaistīto pušu – pašvaldības, būvfirmas, būvuzrauga pārstāvji

Trešdien, 27. jūlijā, notika simboliskie spāru svētki ražošanas ēkai īpašumā “Zariņi” Jaunlaicenes pagastā, ko pašvaldība izbūvē Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā”. Pasākumā piedalījās būvniecības procesā iesaistītās puses – Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars…
Lasīt visu

Kā izvēlēties saviem patēriņa paradumiem atbilstošāko elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumu

Kā izvēlēties saviem patēriņa paradumiem atbilstošāko elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumu

Elektroenerģijas fiksētas cenas līgumu īpatsvars mājsaimniecību segmentā kopumā veido 60%, mainīgas cenas līgumu izvēlējušās 16% mājsaimniecību, bet universālo pakalpojumu – 24%, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) š.g. pirmā ceturkšņa dati. Salīdzinot ar 2021.gada pirmo ceturksni, fiksētās cenas līgumu īpatsvars…
Lasīt visu

Turpinās būvdarbi uzņēmējdarbībai nozīmīgos pašvaldības autoceļos novadā

Centra iela Jaunannas pagastā

Alūksnes novada pašvaldības īstenotā projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” ietvaros vairākos pagastos turpinās iepriekš sāktie pašvaldības autoceļu būvdarbi.   Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” paredz veikt uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu pašvaldības autoceļu posmu atjaunošanu septiņos novada pagastos,…
Lasīt visu

Remontēs Pilssalas tiltu

Remontēs Pilssalas tiltu

Pašvaldības aģentūra “Spodra” informē, ka tiks sākts Pilssalas vecā tilta remonts – nomainīs atvairbrusas, kas atrodas tilta malās. Nomaiņu paredzēts pabeigt līdz nākamās nedēļas vidum. Darbu veikšanas laikā jārēķinās ar zināmiem kustības ierobežojumiem, jo tilts kļūs par apmēram 1,5 metriem…
Lasīt visu

Alūksnes projekts – viens no Jaunā Eiropas Bauhaus diviem Latvijā atbalstītajiem projektiem

Alūksnes novada pašvaldības projekts par bijušās kodolraķešu bāzes Zeltiņos attīstības plānu ir viens no diviem “Jaunā Eiropas Bauhaus” uzsaukumā atbalstītajiem projektiem Latvijā. Kopumā “Jaunais Eiropas Bauhaus” atbalstīja 20 no iesniegtajiem vairāk nekā 80 projektu pieteikumiem. Alūksnes novada pašvaldības projekts paredz…
Lasīt visu

Noslēgta vienošanās par apjomīga uzņēmējdarbības atbalsta projekta īstenošanu Alūksnes novadā

21. jūlijā Alūksnes novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/21/I/010 “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” īstenošanu. 2021. gada 21. septembrī tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumu grozījumi par papildu finansējuma…
Lasīt visu

Paziņojums par tarifa projektu

Alūksnes enerģija

SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA”, reģ. nr. 43203003117, Parka iela 2C, Alūksne, LV-4301, 2022. gada 13. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu nr….
Lasīt visu

Pieredzes apmaiņas brauciens

Pieredzes apmaiņas brauciens

14. jūlijā Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes un Sociālās aprūpes centru “Alūksne” un “Pīlādži” darbinieki  viesojās   Bauskas novada sociālajā dienestā pieredzes apmaiņai.  Struktūrvienības vadītāja Zane Kuka izsmeļoši atbildēja uz interesējošiem jautājumiem par dienesta struktūru, darba organizāciju, atalgojuma sistēmu un iesaisti…
Lasīt visu

Uzņēmējus aicina uz tikšanos par telpu nomas iespējām topošajā ražošanas ēkā “Biznesa stacija”

Uzņēmējus aicina uz tikšanos par telpu nomas iespējām topošajā ražošanas ēkā “Biznesa stacija” 21.07. plkst. 16.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Brūža iela 7, Alūksne Vairāk informācijas pie Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas Uzņēmējdarbības atbalsta speciālistes Māras Saldābolas,…
Lasīt visu

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 18.07.2022. sēdes darba kārtība

SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA SĒDE Nr. 8 18.07.2022., plkst. 10:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā Darba kārtībā: Par darba kārtību. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” izdošanu. Par atbalstāmajām jomām…
Lasīt visu

Skip to content